PRIVACYBELEID

De online winkel Lauryssen Bart gebaseerd in Rijkevorsel, verwerkt persoonsgegevens die door de Klant zijn verstrekt, om aan de Algemene Voorwaarden te voldoen en deze aanvullend te bevestigen, om elektronische bestellingen en verzendingen te verwerken en voor de noodzakelijke communicatie gedurende een wettelijk verplichte periode.

Algemene bepalingen

1. Verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens, in overeenstemming met de AVG is het bedrijf Fietsen Lauryssen Bart, gebaseerd in Rijkevorsel .

2. De contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn: e-mail: bart@fietsenlauryssenbart.be, tel: 033141134

3. Persoonsgegevens is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De bron van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens die zijn verkregen met toestemming van de Klant en verzameld via het contract voor de aankoop en uitvoering van de elektronische bestelling die in de online winkel Lauryssen Bart is gemaakt.;

2. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt enkel de identificatie- en contactgegevens van de Klant, die nodig zijn voor de uitvoering van het koopcontract;

3. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens voor de verzend- en boekhoudkundige doeleinden en voor de noodzakelijke communicatie tussen de contractanten voor de duur die wettelijk vereist is. Persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt en zullen niet worden overgezet naar andere landen.

Doel van de gegevensverwerking

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens van de Klant voor de volgende doeleinden:

1. Registratie op de website Lauryssen Bart in overeenstemming met Hoofdstuk 4, Sectie 2 van de AVG;

2. Voor de uitvoering van de elektronische bestelling dat door de Klant gemaakt is (naam, adres, e-mail, telefoonnummer);

3. Om wetten en voorschriften na te leven die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen Klant en Verwerkingsverantwoordelijke;

4. Persoonsgegevens zijn nodig voor de uitvoering van het koopcontract. Het contract kan niet worden afgesloten zonder de persoonsgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bart Lauryssen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Ontvangers en verwerkers van persoonsgegevens

Derde partijen die persoonsgegevens van de Klant verwerken zijn onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke. Diensten van deze onderaannemers zijn onmisbaar voor de succesvolle uitvoering van het contract voor de aankoop en verwerking van de elektronische bestelling tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Klant.

Onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn:

  • Het online winkel systeem : Op grond van artikel 28 van de AVG, sluiten de verwerkingsverantwoordelijke  en de verwerker een Gegevensverwerkingsovereenkomst . Het enige doel van het omgaan met deze persoonsgegevens is hun opslag en deze ter beschikking stellen van de Gebruiker.
  • Derde partijen zoals bedrijven die betaaldiensten verlenen zoals Stripe .
  • Verzendbedrijven zoals Bpost , Gls , Post.nl.
  • Google Analytics (website analytics); Google Analytics is een webanalysedienst verstrekt door Google Inc.
    Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Rechten en Verwerking van persoonsgegevens

1. De klant heeft het recht om inzage van zijn persoonsgegevens ,  recht op aanpassing, recht om vergeten te worden, recht op beperking van verwerking , recht op verwijdering. De bovengenoemde rechten zijn wettelijk beperkt en worden door ons nageleefd onder bepaalde voorwaarden. 

2. De Verwerkingsverantwoordelijke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op. De klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit .

3. Uw rechten als betrokkene worden beschreven in de EU-verordening 2016/679 (AVG)

Slotbepalingen

De bezoeker mag rekenen op de bescherming van de privacy van zijn persoonsgegevens , dit door het gebruik op onze webshop van een SSL-certificaat dat is geverifieerd door Let's Encrypt .

1. Door een elektronische bestelling te plaatsen op de webshop Lauryssen Bart, bevestigt de Klant op de hoogte te zijn van alle voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens en aanvaardt deze volledig;

2. De Klant aanvaardt deze regels door het vakje in het aankoopformulier voor bestellingen aan te vinken;

3. De Verwerkingsverantwoordelijke kan deze Regels op elk moment bijwerken en publiceren op onze onze website. Het is dan ook belangrijk om regelmatig het privacybeleid te raadplegen .

4. Deze website maakt gebruik van cookies om de benodigde functionaliteit van de website te bieden en om uw ervaring te verbeteren. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons privacy-cookiebeleid . Klik hier voor meer info omtrent ons cookiebeleid.

Deze Regels treden in effectief op [ 20-10-2019]